środa, 19 marca 2014

Bezpieczeństwo dzieci według Anny Marii Wesołowskiej

Małgorzata Biegajło i Anna Maria Wesołowska
Tegoroczne Targi Edukacyjne, które odbyły się dnia 14 marca 2014 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach przyciągnęły ponad stu gości, którzy chcieli zapoznać się z najnowszą ofertą Ośrodka, wydawnictw edukacyjnych i firm szkoleniowych.
Nowe elementy oferty edukacyjnej PODNiDM w Pabianicach ciekawie i zachęcająco zaprezentowały Magdalena Cieślar – specjalistka z zakresu emisji i higieny głosu oraz dr Barbara Olszewska – ekspert z zakresu komunikacji interpersonalnej. Wystąpienia obu pań zostały bardzo ciepło przyjęte przez obecnych.Z kolei program radzenia sobie w sytuacjach trudnych przedstawił Paweł Siwek z Wydawnictwa PWN, zachęcając dyrektorów szkół i placówek oświatowych do skorzystania z gotowych scenariuszy zajęć z uczniami oraz narzędzi diagnozujących bezpieczeństwo uczniów w szkołach. Bogatą ofertę publikacji prawa oświatowego jako źródła wiedzy o odpowiedzialności dyrektora za bezpieczeństwo uczniów omówił Janusz Gołębiewski, mobilizując tym samym uczestników do nabywania publikacji Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. 

Jednak zasadniczym punktem Targów był wykład sędzi Anny Marii Wesołowskiej, który szczególnie zainteresował dyrektorów i nauczycieli oraz innych przedstawicieli oświaty.
Pani Sędzia mówiła o wielu rodzajach przemocy dotykających uczniów, popartych konkretnymi przykładami z własnej pracy, które opisała w książce „Bezpieczeństwo młodzieży – poradnik prawny”.
Dodatkowo udzielała wielu rad dotyczących bezpieczeństwa dzieci i uwrażliwiała obecnych na konieczność dostrzegania różnych niepokojących zachowań uczniów. Sugerowała również tworzenie kącików edukacji prawnej już w przedszkolach, z których mogłyby korzystać dzieci i ich rodzice. Po wykładzie uczestnicy Targów mogli porozmawiać z Sędzią oraz zakupić jej książkę z autografem. 
Całość konferencji prowadziła Małgorzata Biegajło – dyrektor PODNiDM.
tekst: powiat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz