czwartek, 27 marca 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego - komunikat prezydenta PabianicStosownie do art. 13a §4 Kodeksu wyborczego (Dz.U. Nr 21 poz. 112, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r. informuję, że zainteresowane osoby mogą przedkładać Prezydentowi Miasta na piśmie na co najmniej 55 dni przed dniem wyborów, tj. do 31 marca 2014 r. propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib znajdujących się w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Komunikat Prezydenta Miasta Pabianice o propozycjach zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Przedłożone propozycje w tym zakresie Prezydent Miasta niezwłocznie umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Pabianice i w oparciu o nie przedkłada Radzie Miejskiej wnioski w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów tj. do 10 kwietnia 2014 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego zostaną przeprowadzone w 46 stałych obwodach głosowania, utworzonych uchwałą Nr XXXVII/459/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Pabianice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Wykaz nowych obwodów głosowania, ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.um.pabianice.pl w zakładce „Wybory do Parlamentu Europejskiego”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz