środa, 9 kwietnia 2014

Obywatele dla demokracji - ważne dla organizacji pozarządowych!

1 marca ruszyła II edycja konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację projektów tematycznych w programie Obywatele dla Demokracji, który jest finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Tak jak w pierwszej edycji, projekty mogą dotyczyć jednego z 5 obszarów tematycznych: 
• partycypacja publiczna, 
• kontrola obywatelska, 
• przeciwdziałanie wykluczeniu,
• zwalczanie dyskryminacji, 
• dzieci i młodzież. 

Tym razem pula środków wynosi 11 mln euro, na wnioski można składać do do 15 kwietnia.

W drugiej edycji konkursu na dotacje przeznaczono 9 mln. euro. Wysokość dotacji dla projektów realizowanych samodzielnie wynosi od 50 tys. do 250 tys. zł, a przy wnioskach o dofinansowanie projektów partnerskich organizacje mogą się starać nawet o 350 tys. zł.

- Obszary tematyczne pozostają bez zmian. Czyli czekamy na dobrze przemyślane projekty z zakresu partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, zwalczania dyskryminacji, przeciwdziałania wykluczeniu oraz te skierowane do dzieci i młodzieży. Zmieniły się jednak nieco priorytety konkursu. Wciąż kładziemy duży nacisk na przeciwdziałanie mowie nienawiści, jednak rozszerzyliśmy ten priorytet na działania wykraczające poza sam Internet. W obszarze przeciwdziałania wykluczeniu podkreśliliśmy rolę pracy środowiskowej. W przypadku wniosków dotyczących zwalczania dyskryminacji priorytetowo będą traktowane działania realizowane poza Warszawą. Mamy nadzieję, że ośmieli to mniejsze organizacje do spróbowania swoich sił w konkursie – wyjaśnia Anna Rozicka, dyrektor programu. 

Wszystkie zmiany i dodatkowe wyjaśnienia zasad konkursu zostały czytelnie zaznaczone w uzupełnionej wersji Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców, który jest dostępny na stronie internetowej programu.

Internetowy System Wniosków będzie otwarty od 1 marca do 15 kwietnia 2014 do godziny 12.00.

Szczegółowe informacje:
www.ngofund.org.pl 
Zapraszamy na fanpage programu:
www.facebook.pl/Obywatele-dla-Demokracji

Program Obywatele dla Demokracji jest finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Operatorem programu jest Fundacja Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz