poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Wicepremier Piechociński pisze do Długosza!?

Szanowni Państwo,

chciałbym przekazać Państwu dokument zawierający propozycje zmian w obszarze 
Ordynacji podatkowej.

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad projektem rekomendacji do nowej 
Ordynacji.

Link do pobrania projektu: 
http://piechocinski.blog.onet.pl/files/2014/04/Nowa-Ordynacja-podatkowa.pdf

Dokument powstał we współpracy z organizacjami przedsiębiorców. Pozytywnie 
zaopiniowała go także Krajowa Rada Przedsiębiorczości. Chcielibyśmy także 
poprosić Państwa o uwagi i propozycje, które moglibyśmy ująć w ramach 
projektu.

Nasze propozycje dotyczą przede wszystkim poprawy relacji pomiędzy 
podatnikiem a organem podatkowym. Chcemy likwidować zbędne obciążenia 
administracyjne oraz wspierać przedsiębiorców w ich działaniu. Rzetelnemu 
wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych nie powinny towarzyszyć bariery, 
które blokują rozwój przedsiębiorczości w Polsce. 

Prawo i procedury podatkowe muszą być jasne i czytelne dla wszystkich. 
Przepisy powinny stwarzać dodatkowe zachęty dla podatników rzetelnie 
wywiązujących się ze swoich obowiązków. Z tego punktu widzenia 
przygotowaliśmy przesyłany Państwu materiał.

Rekomendacje są ściśle związane z prowadzonymi równolegle pracami nad zmianą 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDG). W mojej opinii ustawa o 
SDG powinna być fundamentem prawnym dla prowadzących działalność 
gospodarczą. Nowa Ordynacja podatkowa powinna natomiast ściśle z nią 
współgrać.

Będę wdzięczny za Państwa uwagi i sugestie, na które oczekujemy do 15 maja 
2014 r.. Wykorzystamy je w ramach dalszych prac nad dokumentem. 

Ostateczna wersja rekomendacji zostanie przedstawiona Panu Prezydentowi, 
Panu Premierowi oraz Parlamentowi, z sugestią powołania Komisji do spraw 
Reformy Prawa Podatkowego. Będziemy Państwa informować o dalszych pracach 
nad dokumentem.

Z poważaniem,

Janusz Piechociński,
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Gospodarki
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego janusz@piechocinski.plhttp://www.piechocinski.blog.onet.pl,
http://www.piechocinski.pl, http://www.mg.gov.pl

Komentarz: Skąd premier Piechociński ma do mnie emaila? Dlaczego pisze do mnie w liczbie mnogiej?  Skąd premier Piechociński wie, że interesuje mnie ten temat? Resztę sobie wymyślcie!  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz